Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА sioma.art

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между sioma.art от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн sioma.art и поддомейните му (наричани за краткост Страница), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от sioma.art (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на sioma.art (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Условия за използване на страницата на sioma.art

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Страницата се предоставят “във вида, в който са” и това, че sioma.art не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Страницата. В случай, че в следствие на използването на тази страницата или материали от нея доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Страницата, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. sioma.art само предоставя информацията на Страницата и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Страницата, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Страницата на sioma.art, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, sioma.art има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на sioma.art.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на sioma.art при ползване от него на Страницата, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от sioma.art по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на sioma.art

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Страницата, се съхраняват, обработват и използват от sioma.art за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички страници на sioma.art.

sioma.art изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на sioma.art, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно sioma.art за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, sioma.art автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

sioma.art не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. Поведение на потребителите

Потребителите на Страницата разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Страницата, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. sioma.art не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Страницата Съдържание.

Използвайки Страницата, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства sioma.art няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Страницата.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Страницата на sioma.art, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

в) причинява вреда на деца по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на sioma.art, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Страницата;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост (“Права”), на която и да е страна;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;

и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Страницата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на услугите на Страницата или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Страницата;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

sioma.art си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

sioma.art запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

6. Авторски права и ограничения, свързани с тях

sioma.art дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Страницата, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на sioma.art или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Страницата. Не се разрешава материалите на тази Страница да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в тази интернет Страница материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

sioma.art си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Страницата, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между sioma.art и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, sioma.art не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

7. Препратки от и към sioma.art

Собствениците на сайтове и страници извън sioma.art имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на sioma.art при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 20 думи;

б) не трябва да отваря страницата от sioma.art в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на sioma.art;

в) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на sioma.art;

Със създаването на препратка към sioma.art собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на sioma.art;

Предоставените препратки на Страницата на sioma.art към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от sioma.art и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

sioma.art не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин sioma.art по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт, е изцяло отговорност на потребителя.

8. Представяни стоки и услуги на Страницата

За всяка стока представена в Страницата са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. sioma.art не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Страницата да дават мнения и оценки касаещи дадената стока sioma.art не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

sioma.art си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например книги, музика и филми на Английски език;

Всички посочени на страницата цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите.

sioma.art има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като sioma.art не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Страницата е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

9. Закупуване на стока, представена в sioma.art

След регистрацията си на Страницата, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от sioma.art. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки.

При направа на поръчка на Страницата потребителят влиза в договорни отношения със sioma.art, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия,

sioma.art има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, sioma.art има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

10. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. sioma.art си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

sioma.art си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

11. Плащане на закупени стоки

При плащане в брой на поръчаните стоки Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на sioma.art или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, sioma.art се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги sioma.art автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на sioma.art и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, sioma.art се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, sioma.art автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

12. Отказ от закупена стока

Всеки от предлаганите продукти в сайта sioma.art се изработва по поръчка с избор на дизайн, кройка, размер по предпочитания на клиента. При покупка на стоки, изработени по поръчка, съобразно индвидуалните изисквания на клиента, не важи правото на връщане.

По Чл. 57. от Закон за защита на потребителите (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

При констатация на дефектна стока до 24 ч от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, sioma.art се ангажира тя да бъде подменена с нова.

13. Други

sioma.art има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

sioma.art си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че sioma.art е свързан с тази мрежа, sioma.art не гарантира, че потокът информация към и от sioma.art няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

sioma.art управлява тази Страница от офиса си в София, България. sioma.art не декларира, че материалите или услугите в този Страница са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. sioma.art не носи отговорност ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. 

При използване услугите на sioma.art потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА sioma.art С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА sioma.art (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.